Prevádzkovateľom internetového obchodu westernobchod.sk je spoločnosť:

Stanislav Kučírek - Westernobchod
Hosťová 2
95102 Pohranice
Slovenská republika
IČO: 41439333
DIČ: 1073749402

IČ DPH: SK1073749402

Kontaktný e-mail: kucirek@westernobchod.sk

 

1. Objednávka


Tovar si môžete objednať nasledovne:

 

  • prostredníctvom virtuálneho obchodu na www.westernobchod.sk
  • e-mailom na adrese kucirek@westernobchchod.sk
  • telefonicky na čísle +421905105159

 

Objednávky uskutočníte tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne prejdete k pokladni, kde si zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom. (potvrdenie o prijatí objednávky od systému nie je považované za záväzné).  V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade, budete o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

 

1.1 Storno objednávky

Kupujúci má právo bez udania dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

objednávka neobsahuje minimálne základné obsahové náležitosti a nie je možné ju vybaviť

tovar sa už nevyrába resp. nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho aby našli spoločne riešenie tejto sitácie.

bez uvedenia dôvodu ak kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky, alebo ak nebolo možné kontaktovať sa s kupujúcim.

 


2. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho za dohodnutú cenu. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Ku každej objednávke bude priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
Nezodpovedáme za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérskou službou. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. Za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérskou službou. Výber tovaru kupujúcim.

 

3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, kupujúci spíše pri preberaní tovaru reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informuje predávajúceho.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

4. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH. Ceny neobsahujú dopravné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

5. Platobné podmienky
Za objednaný tovar cez  môžete zaplatiť:

  • dobierka – kuriérska služba UPS

 

6. Dodacie podmienky a poplatky

pri objednávke tovaru nad 100 EUR s DPH - dodanie kuriérskou službou UPS,

neplatíte žiadne poplatky za poštovné, balné alebo dobierku.

 

Možnosti dodania tovaru na Slovensko:

 

  • Kuriér (UPS) –  5,00 EUR - tovar Vám bude dodaný nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní priamo ku Vašim dverám

 

7. Termín dodania
Dodacia lehota je najneskôr do 4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne tovar dodáme do 5 pracovných dní. V prípade ak tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť dátum, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najkratšom čase.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Ak Vám uvedený termín nebude vyhovovať, máte možnosť stornovať objednávku. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými.

 

8. Výmena tovaru
Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom spokojný, jednoducho nám ho do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky zašlite späť na našu adresu. Tovar bude vymenený po vzájomnej dohode. Tovar musí byť dodaný neporušený, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa a schopný ďalšieho predaja a to so všetkými vysačkami a listinami (ako je faktúra, doklad o prevzatí tovaru, záručný list a iné). Výmena sa vzťahuje na farbu, veľkosť alebo typ výrobku. Každý prípad sa budeme snažiť vybaviť k úplnej spokojnosti objednávateľa. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

 

9. Záručné podmienky
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

 

10. Reklamácie
V prípade, že ste od nás obdržali tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr nás kontaktujte.

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.

K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal (faktúra, doklad o prevzatí tovaru, prípadne záručný list a iné).

Reklamovaný tovar musí byť riadne vyčistený.

 

 

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady veci sa rozlišujú podľa toho o aké vady ide.
Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo:

na odstránenie vady bezplatne, včas a riadne

na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo:

  • na výmenu veci
  • na odstúpenie od zmluvy /vrátenie peňazí/

 

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže preopätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať

o opätovné vyskytnutie sa vady po oprave pôjde v prípade, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej 2-krát odstraňovaná, vyskytne opätovne

o väčší počet vád pôjde v prípade, keď vec má súčasne najmenej 3 odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní veci.

 

Ak ide o neodstrániteľné vady, pri ktorých možno vec užívať, vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, ma kupujúci právo:

na primeranú zľavu z ceny veci

 

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

11. Odstúpenie od zmluvy
Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (teda vrátenie tovaru) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť dodaný neporušený, v pôvodnom balení tak ako bol prevzatý od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja so všetkými listinami a vysačkami. Po spätnom obdržaní tovaru vám najneskôr v lehote 15 dní vrátime peniaze v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

 

13. Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

 Copyright © 2013 WesternObchod